Leidinggeven kun je zelf (e-book)

Leidinggeven kun je zelf (e-book)

Buitengewone teamprestaties met gewone mensen

Uitvoering
E-Book , 207 pagina's
ISBN
9789089651631
Gepubliceerd
2013
€ 19,99

Wat weerhoudt je ervan om de ontwikkeling van je team zelf ter hand te nemen en die niet langer uit te besteden aan externen? Te druk? Angst voor het onbekende? Weet je niet wat je, of hoe je het moet doen? Met Leidinggeven kun je zelf! leer je de vaardigheden ontwikkelen om zelf de samenwerking in je team te bevorderen.

Aan de hand van essentiële inzichten op het gebied van samenwerken, leren en faciliteren biedt Leidinggeven kun je zelf! je concrete acties aan waarmee je zelf de effectiviteit en synergie in je team vergroot. Dit boek laat daarbij zien dat rationele vaardigheden (zoals: definiëren van het probleem, plannen en implementeren van projecten) het best versterkt kunnen worden door sociaal-emotionele vaardigheden (zoals: openstaan voor nieuwe inzichten, betekenis geven, de kunst van het vragen stellen, in dialoog gaan, elkaar feedback geven en aanspreken).

- Kostenefficiënte en effectieve organisatieontwikkeling van binnenuit.

- Aanmoediging tot collectief leren op de werkplek d.m.v. Action Learning.

- Verhoogt de mate van samenwerking en synergie binnen het eigen team.

'De nieuwe manager motiveert en inspireert. Hij zet teamleden in hun kracht, honoreert hen als mens en respecteert hen als professional. Met de energie die hiermee vrijkomt worden resultaten bereikt waarmee het team zichzelf overtreft. Peter de Roode heeft de tijdgeest feilloos te pakken. Dit boek is een must voor iedere manager die meer moet doen met minder mensen, in een omgeving die continu verandert.'

  • Mr. Marcel Schürmann, Directeur Business School Nederland

'Peter de Roode weet met zijn pleidooi voor het collectief leren mijns inziens een essentiële sleutel aan te reiken voor het succesvol realiseren van performanceverbetering van mensen en organisaties. Dit boek is een must voor iedere leidinggevende die beseft dat hij alleen maar succesvol kan zijn via de weg van een open dialoog gericht op leren met anderen.'

  • A.K. Roelofs, Directeur HR Academisch Medisch Centrum Amsterdam

'Peter de Roode heeft de unieke gave om complexe situaties snel helder te krijgen. Via gezamenlijke Action Learning en zonder een overdaad aan theorieën waren onze leidinggevenden in korte tijd in staat nieuwe inzichten praktisch door te vertalen naar meer synergie in de samenwerking binnen en tussen hun teams. Door ontwikkeling van binnen het team al aanwezige diversiteit en sterktes, en ook de moed te hebben om die te gebruiken, worden juist lastig bespreekbare punten hanteerbaar en komt teamontwikkeling in beweging. Hierdoor groeit het plezier in leidinggeven en krijgt iedereen een sterke impuls. Om die reden beveel ik Leidinggeven kun je zelf! van harte aan.

  • John van Ruiten, Algemeen Directeur Naktuinbouw
Wis filter
  • Peter de Roode

    Peter de Roode

    Peter de Roode is onderwijskundige zelfstandig adviseur en docent bij verschillende business scholen. Hij ondersteunt organisaties bij gedragsverandering door verbinding te leggen tussen de rationele en emotionele aspecten van een organisatie....
    Roode R

Meer weten over Leiderschap? Er is meer! Op ons blog blog.vanduurenmanagement.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met ervaringen, expertise en best practices om jou te helpen groeien als professional.

Deze artikelen gaan net als Leidinggeven kun je zelf (e-book) over Leiderschap en vind je misschien ook interessant.


Results of blog query (this text will be replaced...)

Andere relevante artikelen in de categorie op blog.vanduurenmanagement.nl .

Relevante blogs zoeken...