Leer jezelf PROFESSIONEEL... Visual Basic for Applications

Leer jezelf PROFESSIONEEL... Visual Basic for Applications

Uitvoering
Boek, 512 pagina's
Auteur
ISBN
9789059402393
Gepubliceerd
2006
€ 34,99

Met Visual Basic for Applications (VBA) kunt u eigen functionaliteit voor Windows-programma's ontwikkelen. VBA is een standaardonderdeel van een groot aantal toepassingen, waaronder die van Microsoft (denk aan Office). Maar ook software van andere leveranciers is vaak te programmeren met VBA. In dit uitgebreide boek laat auteur Wim de Groot u zien hoe u programmeert in VBA. Daarbij wordt stilgestaan bij het toevoegen van programmascripts aan een document, maar ook aan de ontwikkeling van scripts en de logica ervan. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor het ontwerpen van een eigen interface (dialoogvensters). Het boek bevat vele op de Office-programma's gebaseerde voorbeelden, zodat u direct aan de slag kunt. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • macro's opnemen en uitvoeren
 • werken met de VBA-editor
 • zelf code schrijven
 • werken met objecten, variabelen en constanten
 • code structuren en lussen gebruiken
 • reageren op gebeurtenissen
 • functies gebruiken en functies zelf maken
 • invoervensters, berichtvensters en dialoogvensters
 • zelf dialoogvensters maken
 • foutopsporing

Op de website www.vanduurenmedia.nl kunt u de voorbeelden uit het boek downloaden.

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Leer jezelf PROFESSIONEEL... Visual Basic for Applications

1
Macro’s opnemen en uitvoeren
Macro opnemen
Opnemen in Word: bedrijfsnaam
Opnemen in Excel: klassement opstellen
Waar moet de macro komen
Werkbalk Visual Basic
Andere manieren om macro uit te voeren
Knop in werkbalk van Word
Knoppen in werkblad van Excel
Beveiliging tegen virussen
2
Werken met Visual Basic Editor
Manieren om Visual Basic Editor te openen
Visual Basic Editor verkennen
Werkbalken van Visual Basic Editor
Vensters in Visual Basic Editor
Code verkennen
Kijkje in de keuken via Word
Code aanvullen
Macro uitvoeren in Visual Basic Editor
Achter de schermen in Excel
Macro bijstellen
Sorteren in Visual Basic Editor
3
Zelf VBA-code schrijven
Eigen procedure schrijven
Procedure uitvoeren
Syntaxisinfo inschakelen
Code uitbreiden
Een paar spelregels
Macro opnemen om code te achterhalen
Codes kopiëren
Macro verwijderen
Help gebruiken
4
Werken met objecten
Wat zijn objecten?
Objectenoverzicht verkennen
Navigeren door document
Heen en weer in werkblad
Werken met een verzameling
Meer eigenschappen: With en End With
Werken met argumenten
5
Variabelen en constanten
Werken met variabelen
Werken met gegevenstypen
Variabelen declareren
Bereik van variabele
Levensduur van variabele
Werken met arrays
Constanten
6
Structuur brengen in uw code
Operatoren op een rij
Besluiten nemen
If en Then
If, Then en Else
Van geval tot geval: Select Case
Adreslijst ontdubbelen
7
Lussen met For, Next en Do
For en Next
On Error Resume Next
For Each en Next
Lettertype van opmerking
Do en Loop
GoTo
8
Reageren op gebeurtenissen
Zelfstartende macro’s
Doe iets na wijziging
Filevorming
Doe iets bij activeren
Doe iets bij openen
Afdrukken verbieden
Andere macro uitvoeren
Digitale klok
Opmaak met alle kleuren
9
Functies voor datum en tijd
Wat is een functie?
Ingebouwde functies van VBA
Functies voor tekenreeksen
Conversiefuncties
Informatiefuncties
Functies voor datum en tijd
Datum en tijd met Format
Waarden aan elkaar lassen
10
Functies om te rekenen
Functies voor getallen
Getallen opmaken met functie
Meer opmaak met Format
Excel-functies in Visual Basic
VBA-functie of Excel-functie
Excel-formules gebruiken in VBA
11
Zelf functies maken
Maak zelf een functie
Functie met twee argumenten: Pythagoras
Achternaam achterhalen
Functie schrikkeljaar
Functie voor BMI
Betere functie voor weeknummer
Functies voor feestdagen
Functie plakken
Zelfgemaakte functie bewaren
12
Berichtvensters en invoervensters
Werken met berichtvenster
Met uw keuze macro sturen
Mededelingen van statusbalk
Werken met invoervenster
Kwadraat berekenen in Word
Invoervensters in Excel
Reiskosten declareren
13
Maak een uniek dialoogvenster
Model voor brief maken
Paaltjes uitzetten
Dialoogvenster maken
Werken met Werkset
Venster Eigenschappen
Dialoogvenster opbouwen
Code opstellen voor dialoogvenster
Puntjes op de i
Opties toevoegen
Mevrouw, meneer
Onderste uit de kan
14
Werken met eigen dialoogvensters
Automatisch formulier oproepen
Opslaan als sjabloon
Sjabloon gebruiken
Tekst vervangen met bladwijzer
Invulformulier in Excel maken
Keuzelijsten inbouwen
Met of zonder eigen inbreng
15
Van functie naar dialoogvenster
Excel-functies in andere programma’s
Paasdatum opvragen in Word
BMI beschikbaar maken in Word
16
We leren van onze fouten
Syntaxisfouten
Compileerfouten
Verwacht in dit theater
Punten en komma’s
Fouten tijdens uitvoering
Foute invoer afvangen
17
Kort, krachtig en goed
Code sneller opstellen
Codes inkorten
Procedure versnellen
18
Wie macro’s bewaart, die…
Opslaan of sluiten
Opslaan in VBA
Sluiten met VBA
Opslaan met venster
Opslaan en sluiten
Algemene macro’s opslaan in Excel
Macro breed inzetbaar maken
19
Dialoogvenster voor etiketten
Vel etiketten voor hetzelfde adres
Drie invulvakken in dialoogvenster
Dialoogvenster van code voorzien
Knop in werkbalk plaatsen
20
Functies voor de grijze oudheid
Oude datums: een test
Gregoriaanse kalender
Datumverschil speciaal
Functie Datumplus
Periode van datum aftrekken
Paasdatums van 326 tot 4100
Oude datums in dialoogvenster
Dialoogvenster bouwen
21
Grensverkeer Word en Excel
Model arbeidscontract
Excel-blad in Word openen
Contract vanuit Excel in Word afdrukken
In Excel nagaan of Word is gestart
A
Sneltoetsen Visual Basic Editor
Zo werkt een sneltoets
B
Meest grappige macromissers
Meest vermakelijke thuismacro’s
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Leer jezelf PROFESSIONEEL... Visual Basic for Applications hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over programmeren, op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...