Wouter Tengeler

Wouter Tengeler

Wouter Tengeler is in 2003 zijn bedrijf The Motion Studio multimedia productions gestart. Naast het ontwikkelen van complexe internetapplicaties richt hij zich voornamelijk op training en coaching van softwareteams binnen softwareontwikkelbedrijven. Door Tengeler ontwikkelde en gedoceerde trainingen zijn onder andere: eXtreme

Programming, Scrum, Masterclass PHP, Advanced Masterclass PHP, Zend Framework, UML, XML en Actionscript 3.0.