Alec Serlie

Alec Serlie

Alec W. Serlie is manager van de Research & Developmentafdeling van GITP. Daarnaast is hij werkzaam als universitair docent A&O psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde cognitieve psychologie en promoveerde in 1996 in de medische psychologie. Zijn werk spitst zich vooral toe op het ontwikkelen van nieuwe toegepaste instrumenten voor werving, selectie en trainingsdoeleinden. Naast de traditionele methoden zoals vragenlijsten, ontwikkelt zijn afdeling steeds meer moderne methoden, zoals SJT’s en serious games (zie http://youtu.be/mmdi4gYeLzI ).

Zijn meest recente onderzoek is gericht op de Corporate Personality en de fit tussen individuen en de organisatie waarin zij werken. Daarnaast doet hij veel onderzoek naar het gebruik van social media in selectie- en trainingssettings. Eerder onderzoek richtte zich op de “general personality factor”, video CV’s en de Dark Side of Psychology. (zie http://lnkd.in/rTkNRp )