Doen wat werkt

Doen wat werkt

Oplossingsgericht werken, coachen en managen

Uitvoering
Boek , 200 pagina's
Auteur
ISBN
9789089650184
Gepubliceerd
2009
€ 30,99

Doen wat werkt gaat over oplossingsgericht werken, een doelgerichte en respectvolle aanpak om veranderingen te bewerkstelligen. Het is een stimulerende manier om verandering in (werk)situaties succesvol tot stand te brengen. Kernpunt daarbij is dat de methode zich richt op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen, het uitvinden van wat werkt om dichter bij die doelen te komen en ten slotte: het doen wat werkt. Er wordt niet gezocht naar wie of wat problemen heeft veroorzaakt. In plaats daarvan helpt de oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt, opnieuw te benutten.

Oplossingsgericht werken biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. De methode is praktisch en stimuleert betrokkenheid en samenwerking waardoor resultaten vaak duurzaam zijn.

Oplossingsgericht werken kent drie belangrijke psychologische voordelen: de nadruk op het positieve biedt mensen perspectief, de aandacht voor wat er al is geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is en het zetten van kleine stapjes geeft ze een gevoel van invloed en controle.

In Doen wat werkt wordt uitgelegd wat oplossingsgericht werken voor u als manager, coach, adviseur of docent kan betekenen. De praktische uitwerkingen en herkenbare voorbeelden helpen u om oplossingsgericht werken zelf toe te passen in uw organisatie of coachings- of adviespraktijk.

Doen wat werkt is de winnaar van de GIDS Prijs 2006. Het beste managementboek voor HR.

Website: www.oplossingsgerichtveranderen.nl

Wis filter
  • Coert Visser

    Coert Visser is arbeids- en organisatiepsycholoog oplossingsgerichte trainer en coach. Hij heeft veel artikelen en boeken geschreven over oplossingsgericht werken waaronder Paden naar oplossingen en Oplossingsgericht aan de slag....
    Visser V

Doen wat werkt

1
Oplossingsgericht werken
Wat houdt oplossingsgericht werken in?
Van probleemgericht naar oplossingsgericht werken
De kunst van het weglaten
Oplossingsgericht werken in de praktijk
2
Verandering verandert
Behoefte aan verandering bestaat overal
Vijf verschuivingen in het denken over verandering
Andere positieve veranderbenaderingen
3
Het zevenstappenmodel
De zeven ingrediënten
Het doelbewuste veranderproces
4
Het succesperspectief
De veranderbehoefte verhelderen
De gewenste toestand definiëren
Het platform vaststellen
5
Bouwen op eerdere successen
Eerder succes analyseren
Eén stapje vooruit zetten
Vooruitgang monitoren
De verdere veranderbehoefte vaststellen
6
Vier aanvullende technieken
De wondervraag
Schaalvragen
Copingvragen
Complimenten
7
Werken met wat er terugkomt
Drie interactiesoorten
Nuttige interventies bij verschillende interacties
Zie weerstand als samenwerking
Hoe kiest u de juiste coach?
8
Oplossingsgericht sturen
Wat is oplossingsgericht sturen?
Oplossingsgerichte stuurvragen
Omgaan met verschillende manieren van reageren
Positief nee zeggen
9
Team- en organisatietoepassingen
Oplossingsgericht werken binnen teams
Oplossingsgericht werken binnen organisaties
10
Experts aan het woord
Interview met Insoo Kim Berg
Interview met Sue Young
Interview met Carol Dweck
Interview met William Ury
11
Epiloog: Hoe gaat het verder?
De waarde van oplossingsgerichtheid
Problemen zullen blijven komen
Zal oplossingsgericht werken verdwijnen?
Gewoon doen
Literatuur
Index

Meer weten over Verandermanagement? Er is meer! Op ons blog blog.vanduurenmanagement.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met ervaringen, expertise en best practices om jou te helpen groeien als professional.

Deze artikelen gaan net als Doen wat werkt over Verandermanagement en vind je misschien ook interessant.


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over 40, op blog.vanduurenmanagement.nl

Relevante blogs zoeken...