Handboek AutoCAD 2009 en LT 2009

Handboek AutoCAD 2009 en LT 2009

Uitvoering
Boek, 820 pagina's
ISBN
9789059403581
Gepubliceerd
2008
€ 39,90
niet meer leverbaar

AutoCAD is de standaard als het gaat om het computergestuurd tekenen en ontwerpen van allerhande (technische) zaken. De versies 2009 en LT 2009 zijn sterk gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versies. Met de ribbon (het lint) kunt u op een overzichtelijke manier commando's selecteren. Dank zij de Quick properties kunt u eigenschappen van bestaande elementen achterhalen zonder het element eerst te selecteren. In dit complete en praktijkgerichte Handboek neemt auteur Bram Rademaker u op gestructureerde wijze mee de diepte in. In het eerste deel komen de basisfuncties voor beide versies van AutoCAD 2009 aan de orde. Aan de hand van vele voorbeelden en oefeningen worden de belangrijkste aspecten van dit uitgebreide pakket verduidelijkt. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • AutoCAD installeren en activeren
 • AutoCAD inrichten en verkennen
 • Tekenen met AutoCAD
 • Getekende elementen wijzigen
 • Eigenschappen instellen
 • Werken met arceringen
 • Blocks gebruiken, inclusief dynamische en annotative blocks
 • Werken met het AutoCAD DesignCenter, Tool palettes en het dashboard
 • Een eigen user interface maken (customize user interface)
 • Teksten, attributen en tabellen plaatsen
 • Data extraction in AutoCAD 2009
 • Maatlijnen instellen en gebruiken
 • Werken met multileaders
 • Koppelingen maken met andere tekeningen, rasterbestanden, Drawing Web Format-bestanden en DGN-bestanden (Microstation)
 • Opmaken en plotten van tekeningen
 • Tekeningen uitwisselen
 • Opties en systeemvariabelen instellen
 • Templates inrichten
 • Werken met 3D in AutoCAD 2009

Op de website www.vanduurenmedia.nl hebt u toegang tot de voorbeeldtekeningen die in het boek worden gebruikt.

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Bram Rademaker

  Ir. Bram Rademaker verzorgt al jaren trainingen in CAD-programma s; voor AutoCAD is dat vanaf AutoCAD 12. Daarnaast geeft hij trainingen voor diverse applicaties in AutoCAD. Vanaf AutoCAD 14 schrijft hij eveneens boeken over AutoCAD. Hij is Authorised...
  Rademaker R

Handboek AutoCAD 2009 en LT 2009

1
Kennismaken met AutoCAD (LT) 2009
AutoCAD (LT) 2009 starten
Dialoogvensters na het starten
Het AutoCAD-venster
Onderdelen die in alle workspaces voorkomen
Het eigenlijke tekenveld
Het Communication Center
Tussenstand
2
AutoCAD inrichten voor dit boek
Werken met de workspace AutoCAD Classic
De werkbalk Zoom openen
Zoomcommando's
De aansturing van het AutoCAD-venster
Realtime Zoom-commando's
De Help-functie van AutoCAD
Samenvatting zoomcommando's
Een eigen workspace inrichten
De tekening in een eigen map opslaan
De onderdelen van de ribbon
3
Omgaan met AutoCAD (LT) 2009
Een nieuwe tekening inrichten
Eenheden in AutoCAD
Annotation scale
Het assenstelsel
Quick properties instellen
Het commando Properties
De vorm van een element via grips wijzigen
Tekeninggrenzen
Het grid en de tekensnap in AutoCAD
Undo en Redo
Commando's afbreken of herhalen
Het gebruik van de muis in AutoCAD
4
Tekenen met AutoCAD
Werken met coördinateninvoer
Directe invoer
Z-coördinaat
Invoermethoden combineren
Hoeken afronden
De lijnen omzetten naar een polylijn
Een ander assenstelsel gebruiken (UCS)
Werken met polylijnen
5
Werken met object snaps
De werking van object snaps
De polaire snap
Zoeken naar op elkaar liggende elementen
Een assenstelsel onder een hoek plaatsen
Werken met views
De object snaps Extension en Parallel
6
Functies voor tekenen
Overzicht 2D-tekenfuncties
7
Functies voor wijzigen
Overzicht functies voor wijzigen
De werking van wijzigingsfuncties in AutoCAD
Grips
Selectiemethoden
Werken met het Klembord
Wijzigingscommando's
Draw order
8
Eigenschappen in AutoCAD
Eigenschappen van elementen
Kleur
Lijntype
Eigen lijntypen gebruiken
Lineweight
Plotstijlen
Eigenschappen achteraf wijzigen
Eigenschappen van meer elementen
Filteren met Quick select
Eigenschappen ByLayer instellen
Eigenschappen ByBlock instellen
9
Lagen
Inleiding
Layer settings
De Layer properties manager
Werken met lagen
Nieuwe lagen definiëren
De actieve laag instellen
Een laag op slot zetten
Meer lagen filteren en selecteren
Reconcile layers
10
Arceringen
De werking van arceringen
Mogelijkheden om arceringen te wijzigen
Het programma de begrenzing laten sluiten
Een eigen arcering opgeven
Arceringen met verlopen
Mogelijkheden voor de begrenzingen
Arceringen verbergen
Aangepaste arceringen
Arcering onder verschillende hoeken plaatsen
11
Blocks
Inleiding blocks
De interne definitie van een block
Eigenschappen van een blockdefinitie
De weergave van een block
Een block maken
Nieuwe verwijzing naar blockdefinitie plaatsen
Blocks spiegelen
Bijzondere verschalingsfactoren van blocks
Annotative scales
Blocks en tekeningen
Blocks wijzigen
Eigenschappen in blockdefinities
De naam van een block wijzigen
Werken met ingesloten blocks
Externe bibliotheken
12
Blocks wijzigen en dynamische blocks
Werken met dynamische blocks
Dynamische blocks maken (1)
Dynamische blocks maken (2)
Edit block in-place in AutoCAD 2009
Annotative blocks maken
13
DesignCenter, Tool palettes en GUI-aanpassingen
Inleiding
De opbouw van het DesignCenter
Elementen uit tekeningen halen met DesignCenter
De functie History
Arceringen plaatsen met het DesignCenter
Met DC Online elementen ophalen van internet
Werken met Tool palettes
Custom arceringen aan Tool palette toevoegen
Tool palettes exporteren/importeren
De interface van AutoCAD aanpassen
Verkorte commando's
De Action recorder van AutoCAD 2009
14
Teksten, attributen, tabellen en data extraction
Single-line tekst en multiline tekst
Uitlijnpunten van tekst
Een andere tekststijl gebruiken
Tekst wijzigen
Check spelling en taal instellen
Multiline tekst gebruiken
Attributen
Attributen in annotative blocks
Tabellen in AutoCAD (LT) 2009
Attribute extraction in AutoCAD (LT) 2009
Attribute extraction (1)
Data extraction in AutoCAD 2009
15
Werken met maatlijnen
De maatlijn
De associatieve werking van maatlijnen
De opbouw van maatlijnen
Maatlijnen wijzigen
Maatlijnstijlen
Lineaire maatlijnen
Substijlen in maatlijnstijlen
Zelf een beëindiging maken en instellen
Doorgaande maatlijnfuncties
Speciale functies voor maatlijnen
Werken met multileaders
Multileader style
16
Koppelingen met andere bestanden
Het beginsel van referentietekeningen
Mogelijkheden van referentietekeningen
Tekeningen als referentietekening koppelen
De gevolgen van de koppeling
Bind-mogelijkheden van referentietekeningen
De functie Clip
Koppelingen met referentietekeningen herstellen of vervangen
Overige instellingen bij referentietekeningen
DWF-onderleggers
Rasterafbeeldingen
Bewerken van rasterafbeeldingen
OLE-koppelingen
Uitwisseling met DGN-bestanden
Een DGN-onderlegger gebruiken
Een DGN-bestand importeren
Een DWG- naar een DGN-bestand exporteren
Een geografische locatie toevoegen
17
Plotstijlen en plotten in modelspace
Plotten in AutoCAD
Een tekening plotten naar het bestandstype DWF
Een andere plotter installeren
Plotstijltabellen
Kenmerken van plotstijltabellen
Een nieuwe plotstijltabel maken
Een andere tekening plotten in modelspace
18
Plotten in paperspace
Paperspace en layouts
Viewports in layouts
Een nieuwe layout maken
De layout inrichten
De schaal van de viewport opvragen en instellen
Lagen in viewports
Plotten naar PDF
Lijntypen, teksten, maatlijnen en arceringen in paperspace
Layout exporteren naar model
19
Tekeningen uitwisselen
Tekeningen uitwisselen met Publish
De DWF-viewer
eTransmit
Bestanden van tekeningen compacter maken
Tekeningen controleren op fouten
Drawing standards in AutoCAD 2009
Werken met sheet sets in AutoCAD 2009
20
Options, systeemvariabelen en templates
Het commando Options
Systeemvariabelen
Werken met AutoCAD-templates
21
Werken in 3D met AutoCAD 2009
Inleiding
De 3D-vormen
3D vormen
Andere 3D-(wijzigings)commando's
Soorten wijzigingsfuncties in 3D
Standaard-3D-weergaven
Werken met camera's
SteeringWheels
Prestaties in 3D
Walk and Fly
22
Presenteren en bewerken in 3D
Sweepcommando's
Revolve
Werken met visual styles
2D-vormen omzetten naar 3D-vormen
Werken met section planes
Renderacties
Lichtbronnen toevoegen
Zelf lichtbronnen toevoegen
Materialen gebruiken
Werken met Photometric lights
23
AutoCAD installeren en activeren
De systeemeisen voor AutoCAD 2009 en LT 2009
De installatie in kort bestek
Instellingen importeren en exporteren
AutoCAD activeren
Het Communication Center
De installatie achteraf aanpassen
De Portable License Utility
Index