Handboek Objectgeoriënteerd programmeren 2e ed.

Handboek Objectgeoriënteerd programmeren 2e ed.

Uitvoering
Boek , 352 pagina's
Auteur
ISBN
9789059403048
Gepubliceerd
2007
Serie
€ 39,99

Objectgeoriënteerd programmeren (OOP) is al een aantal jaren een belangrijke manier om software te produceren, die qua aanpak veel verschilt van voorafgaande methodologieën. Alhoewel het vakgebied zelf min of meer duidelijk omschreven raakt, is dat op het vlak van de vakdidactiek zeker niet het geval. Hoogstwaarschijnlijk staan ons met de meest recente ontwikkelingen rond Model Driven Architecture (MDA) en de normering van de Unified Modeling Language (UML) nog zeer ingrijpende veranderingen te wachten, waardoor de studie van traditionele OOP-talen als Java of C++ wel eens grotendeels overbodig zou kunnen worden. Als informaticus en docent met jarenlange ervaring heeft de auteur in dit boek geprobeerd om zowel op technisch als didactisch onderbouwde manier een solide basis aan te bieden, een basis waarop een beginnend programmeur kan steunen om zich nu, maar ook in de toekomst, thuis te voelen binnen het objectgeoriënteerd programmeren.

Door een duidelijk aangegeven leertraject te hanteren en dankzij de uitgewerkte voorbeelden en de opgaven, is het boek zowel geschikt voor een individuele studie als voor gebruik in een onderwijsinstelling.

Drie kreten die van toepassing zijn op het boek:

  • Leren programmeren vereist op dit ogenblik een kennismaking met de Unified Modeling Language.
  • OOP staat vrij los van een programmeertaal, maar omdat we met de huidige stand van zaken echter nog niet zonder kunnen moet een keuze worden gemaakt. Er is geopteerd voor Java.
  • Een geïntegreerde werkomgeving is geen doel op zich, maar u kunt nu eenmaal moeilijk zonder. In het boek wordt gebruikgemaakt van Eclipse. Op de website vindt u alle benodigde hulpmiddelen (voor Windows) om direct aan de slag te gaan, evenals de broncode van diverse voorbeelden in het boek.
Downloadbare bestanden
Wis filter
  • Jan Beurghs

    Jan Beurghs is van oorsprong natuurkundige en studeerde informatica aan de Vrije Universiteit Brussel; hij was daar een tijd lang programmeur van UNIX-systeemsoftware. Zijn liefde gaat echter uit naar het onderwijs waar hij in Antwerpen onder andere jarenlang...
    Beurghs B

Handboek Objectgeoriënteerd programmeren 2e ed.

1
Programmeren: waarover praten we?
Enkele basisbegrippen
Softwarecrisis
Wat nu leren?
2
Java
De plaats van user software
Java
Installatie van de basisgereedschappen
Oefening
3
Klassen en objecten: een begin
Programma�s en realiteit
OOP: basisgedachte
Klassen en objecten
Oefeningen
4
Klassen en objecten: de praktijk
Modelleren in software met behulp van klassen
Een eerste voorbeeld: een teller
Eigenschappen en gedrag van objecten
Het gebruik van klassen door clients
Een geval apart: de mainmethode
Commentaar
Een teller in een �echte� situatie
Oefeningen
5
IDE's en Eclipse
Minimale gereedschappen
Werken achter de prompt en IDE�s
Welke IDE kiezen?
Eclipse
Een eerste Java-project
Oefeningen
6
Kennismaken met UML
Methode en formalisme
UML: Unified Modeling Language
Klassediagrammen
Objectdiagrammen
Concreet binnen Eclipse
Oefeningen
7
Variabelen
Variabelen als symbolische geheugenadressen
Werken met variabelen
Primitieve typen en objecten
De primitieve typen van Java
Veel voorkomende bewerkingen
Scope van variabelen
Meer over de toekenningsopdracht
Oefeningen
8
Besturingsstructuren en booleans
Sequenties en actiediagrammen
Selecties
Herhalingen of iteraties
Boolse uitdrukkingen
Geneste structuren
Over C-erfenissen
Oefeningen
9
Methoden
Een uitbreiding van PositieveTeller als leidraad
Defini�ren van methoden
Lokale variabelen
De instructie return
Parameters
Soorten methoden
Overloading
Oefeningen
Oefeningen
10
Documentatie
Documenteren: geen lolletje, wel noodzakelijk
SimpleInOutDialog: wat krijgt u
De documentatie van het platform Java SE
Het werktuig javadoc
Oefeningen
11
Statische elementen en constanten
Klassevariabelen
Klassemethoden
De mainmethode
Constanten
Oefeningen
12
Packages en jar-bestanden
Packages: een eerste invalshoek
Packages: een tweede invalshoek
Technische realisatie door mapping op het bestandssysteem
Zelf packages maken
Gebruik van packages
Static import
Het werktuig jar
Een jar-bestand gebruiken
Executable jar-files
Jar-bestanden maken automatiseren
Oefeningen
13
Inkapseling
Abstracties
Abstraheren in software
Inkapseling
Een goed ontwerp
Een tweede voorbeeld: EuroBedrag
Overzicht van de werkwijze
Oefeningen
14
Inkapseling: twee uitgewerkte voorbeelden
Een vulpen
Een vallend voorwerp
Oefeningen
15
Overerving
Basisgedachte
Overerven van software
Implementatie van overerving in Java
Uitbreiden en herdefini�ren
De referentie super
Protected: een derde zichtbaarheidsaanduiding
Gebruik van overervingshi�rarchie�n
Oefeningen
16
Abstracte klassen en interfaces
Abstracte klassen
Een abstracte teller
Overerving naar de concrete klasse Teller
Overerving naar de concrete klasse PositieveTeller
Interfaces
Oefeningen
17
Polymorfisme
Conversie en casting
Conversie en casting bij primitieve datatypen
Conversie en casting bij objecttypen
Polymorf gedrag
Oefeningen
18
Testen met JUnit
JUnit
JUnit ingebed in Eclipse
Tips voor effici�nt gebruik
Oefeningen
19
Foutafhandeling
Fouten
Noodzaak van een goed foutafhandelingsmechanisme
Essentie van een goed foutafhandelingsmechanisme
Het foutafhandelingsmechanisme van Java
Opnieuw het vallende voorwerp
Afdwingbaarheid en checked exceptions
Zelf exceptions ontwerpen en gebruiken
En nog een keer VallendVoorwerp
Oefeningen
20
Arrays
Arrays zijn objecten
Arrays van primitieve typen
Arrays van objecten
Gebruik van constanten
Meerdimensionale arrays
Oefeningen
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Handboek Objectgeoriënteerd programmeren 2e ed. hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over objectgeoriënteerd, op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...