Handboek AutoCAD 2008 & LT 2008

Handboek AutoCAD 2008 & LT 2008

Uitvoering
Boek , 720 pagina's
ISBN
9789059402997
Gepubliceerd
2007
€ 34,90
niet meer leverbaar

AutoCAD is de standaard als het gaat om het computergestuurd tekenen en ontwerpen van allerhande (technische) zaken. De versies 2008 en LT 2008 zijn wederom sterk verbeterd ten opzichte van de voorgaande versies. Met de nieuwe annotationopties kunt u op een overzichtelijke wijze onder meer teksten en maatlijnen in de gewenste grootte bij elke schaal plotten. In dit complete en praktijkgerichte Handboek neemt auteur Bram Rademaker u op gestructureerde wijze mee de diepte in. Zo komen de basisfuncties voor beide AutoCAD 2008-versies aan de orde. Aan de hand van vele voorbeelden en oefeningen worden de belangrijkste aspecten van dit uitgebreide pakket verduidelijkt. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • AutoCAD installeren en activeren
 • AutoCAD inrichten en verkennen
 • Tekenen met AutoCAD
 • Getekende elementen wijzigen
 • Eigenschappen instellen
 • Werken met arceringen
 • Blocks gebruiken, inclusief dynamische en annotative blocks
 • Werken met het AutoCAD DesignCenter, de Tool palettes en het Dashboard
 • Teksten, attributen en tabellen plaatsen
 • Data extraction in AutoCAD 2008
 • Maatlijnen instellen en gebruiken
 • Werken met multileaders
 • Koppelingen maken met andere tekeningen, rasterbestanden, drawing-web-formatbestanden en DGN-bestanden (Microstation)
 • Opmaken en plotten van tekeningen
 • Tekeningen uitwisselen
 • Opties en systeemvariabelen instellen
 • Templates inrichten
 • Werken met 3D in AutoCAD 2008

Op de website www.vanduurenmedia.nl hebt u toegang tot enkele voorbeeldtekeningen die in het boek worden gebruikt.

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Bram Rademaker (op dit moment geen actieve boeken)

  Ir. Bram Rademaker verzorgt al jaren trainingen in CAD-programma s; voor AutoCAD is dat vanaf AutoCAD 12. Daarnaast geeft hij trainingen voor diverse applicaties in AutoCAD. Vanaf AutoCAD 14 schrijft hij eveneens boeken over AutoCAD. Hij is Authorised...
  Rademaker R

Handboek AutoCAD 2008 & LT 2008

1
Kennismaken met AutoCAD (LT) 2008
AutoCAD (LT) 2008 starten
Het AutoCAD-venster
Een tekening openen
Zoomcommando�s
De aansturing van het AutoCAD-venster
Realtime Zoom-commando�s
De Help-functie van AutoCAD
Samenvatting zoomacties
2
Omgaan met AutoCAD (LT) 2008
Een nieuwe tekening inrichten
Eenheden in AutoCAD
Annotation scale
Het assenstelsel
Het commando Properties
Tekeninggrenzen
Het grid in AutoCAD
Undo en Redo
Commando�s afbreken of herhalen
Het gebruik van de muis in AutoCAD
3
Tekenen met AutoCAD
Werken met co�rdinateninvoer
Directe invoer
Hoeken afronden
De lijnen omzetten naar een polylijn
Een ander assenstelsel gebruiken (UCS)
Werken met polylijnen
Werken met object snaps
De polaire snap
Zoeken naar op elkaar liggende elementen
Een assenstelsel onder een hoek plaatsen
Werken met views
De object snaps Extension en Parallel
4
Functies voor tekenen en wijzigen
Overzicht 2D-tekenfuncties
De werking van wijzigingsfuncties in AutoCAD
Grips
Selectiemethoden
Werken met het Klembord
Wijzigingscommando�s
5
Eigenschappen in AutoCAD
Eigenschappen van elementen
Kleur
Lijntype
Eigen lijntypen gebruiken
Lineweight
Plotstijlen
Eigenschappen achteraf wijzigen
Eigenschappen van meer elementen
Filteren met Quick Select
Lagen
De Layer Properties Manager
Reconcile layers
Werken met lagen
Nieuwe lagen defini�ren
De actieve laag instellen
Elementen naar een andere laag verplaatsen
Een laag op slot zetten
Meer lagen filteren en selecteren
6
Arceringen
De werking van arceringen
Mogelijkheden om arceringen te wijzigen
Het programma de begrenzing laten sluiten
Een eigen arcering opgeven
Arceringen met verlopen
Mogelijkheden voor de begrenzingen
Arceringen verbergen
Draw order
Custom arceringen
Arcering onder verschillende hoeken plaatsen
7
Blocks
Inleiding blocks
De interne definitie van een block
De weergave van een block
Een block maken
Nieuwe verwijzing naar blockdefinitie plaatsen
Blocks spiegelen
Verschalingsfactoren van blocks
Annotative scales
Blocks en tekeningen
Blocks wijzigen
Eigenschappen in blockdefinities
De naam van een block wijzigen
Werken met ingesloten blocks
Externe bibliotheken
Werken met dynamische blocks
Dynamische blocks maken (1)
Dynamische blocks maken (2)
Edit block in-place in AutoCAD 2008
Annotative blocks maken
8
DesignCenter, Tool palettes en GUI-aanpassingen
Inleiding
De opbouw van het DesignCenter
Elementen uit andere tekeningen halen met het DesignCenter
De functie History
Arceringen plaatsen met het DesignCenter
Met DC Online elementen ophalen van internet
Werken met Tool palettes
Custom arceringen aan Tool palette toevoegen
Tool palettes exporteren/importeren
De interface van AutoCAD aanpassen
Een eigen control panel maken
Verkorte commando�s
9
Teksten, attributen, tabellen en data extraction
Single-line tekst en multiline tekst
Uitlijnpunten van tekst
Een andere tekststijl gebruiken
Tekst wijzigen
Multiline tekst gebruiken
Attributen
Attributen in annotative blocks
Tabellen in AutoCAD (LT) 2008
Attribute extraction in AutoCAD (LT) 2008
Attribute extraction (1)
Data extraction in AutoCAD 2008
10
Werken met maatlijnen
De maatlijn
De associatieve werking van maatlijnen
De opbouw van maatlijnen
Maatlijnen wijzigen
Maatlijnstijlen
Lineaire maatlijnen
Substijlen in maatlijnstijlen
Zelf een be�indiging maken en instellen
Doorgaande maatlijnfuncties
Werken met multileaders
Multileader style
Nieuwe functies van de 2008-versies
11
Koppelingen met andere bestanden
Het beginsel van referentietekeningen
Mogelijkheden van referentietekeningen
Tekeningen als referentietekening koppelen
De gevolgen van de koppeling
Bind-mogelijkheden van referentietekeningen
De functie Clip in AutoCAD 2008
Koppelingen met referentietekeningen herstellen of vervangen
Overige instellingen bij referentietekeningen
DWF-onderleggers
Rasterafbeeldingen
Bewerken van rasterafbeeldingen
OLE-koppelingen
Uitwisseling met DGN-bestanden
Een DGN-onderlegger gebruiken
Een DGN-bestand importeren
Een DWG- naar een DGN-bestand exporteren
12
Plotstijlen, plotten in modelspace
Plotten in AutoCAD
Een tekening plotten naar het DWF-formaat
Een andere plotter installeren
Plotstijltabellen
Kenmerken van plotstijltabellen
Een nieuwe plotstijltabel maken
Een andere tekening plotten in modelspace
13
Plotten in paperspace
Paperspace en layouts
Viewports in layouts
Een nieuwe layout maken
De layout inrichten
De schaal van de viewport opvragen en instellen
Lagen in viewports
Plotten naar PDF
Lijntypen, teksten, maatlijnen en arceringen in paperspace
14
Tekeningen uitwisselen
Tekeningen uitwisselen met Publish
De DWF-viewer
eTransmit
Bestanden van tekeningen compacter maken
Tekeningen controleren op fouten
Drawing standards in AutoCAD 2008
Werken met sheet sets in AutoCAD 2008
15
Options, systeemvariabelen en templates
Het commando Options
Systeemvariabelen
Werken met AutoCAD-templates
16
Werken in 3D met AutoCAD 2008
Inleiding
De 3D-vormen
Wijzigingsfuncties in 3D
Andere 3D-wijzigingscommando�s
Soorten wijzigingsfuncties in 3D
3D-weergaven
Werken met camera�s
Werken met visual styles
Prestaties in 3D
Een eerste renderactie
Lichtbronnen toevoegen
Zelf lichtbronnen toevoegen
Materialen gebruiken
Walk and Fly
2D-vormen omzetten naar 3D-vormen
Werken met section planes
Sweepcommando�s
Werken met Photometric lights
17
AutoCAD installeren en activeren
De systeemeisen voor AutoCAD 2008 en LT 2008
De installatie in kort bestek
Instellingen overnemen van een oudere AutoCAD-versie
AutoCAD activeren
Het Communication Center
De installatie achteraf aanpassen
De Portable License Utility
AutoDesk Impression
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Handboek AutoCAD 2008 & LT 2008 hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...