Handboek JavaScript & jQuery, 4e editie

Handboek JavaScript & jQuery, 4e editie

Uitvoering
Paperback, zwart-wit , 336 pagina's
ISBN
9789463562652
Gepubliceerd
2022
Serie
€ 39,99

Met het Handboek JavaScript en jQuery leert u snel programmeren in JavaScript, de scripttaal die op het web een belangrijke rol speelt. U hebt het nodig als u meer wilt dan alleen statische websites opmaken met HTML en CSS. De auteur gaat uitgebreid in op taalconstructies, opdrachten en de vele mogelijkheden die deze flexibele programmeertaal biedt. In het tweede deel van het boek wordt het nog steeds erg populaire jQuery besproken.

Deze aanvullende JavaScript-bibliotheek tilt de kracht van JavaScript naar een hoger niveau en strijkt tevens de verschillen tussen de diverse browsers glad. Aan het einde van elk hoofdstuk vindt u praktijkoefeningen en daarnaast is alle voorbeeldcode gratis beschikbaar op internet. Dit Handboek is de ultieme inleiding in de kracht van programmeren in JavaScript en jQuery.

Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • Kennismaken met JavaScript en de werkomgeving inrichten
 • Statements, gegevenstypen, variabelen en operatoren
 • Programmaverloop met lussen
 • Functies, arrays en objecten
 • Events en event handlers in JavaScript
 • Werken met het document object model (DOM)
 • Kennismaken met jQuery
 • HTML- en CSS-functies in jQuery
 • Events verwerken in jQuery
 • JQuery-animatiefuncties
 • JQuery en Ajax
 • Werken met de uitbreidingsbibliotheek jQuery UI
Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik programmeertalen en internettechnieken. Hij is gespecialiseerd in frontend-tools -frameworks en -toepassingen. Op dit moment werkt Peter als Senior Frontend Developer en consultant in...
  Kassenaar K

Handboek JavaScript & jQuery, 4e editie

1
Kennismaken met JavaScript
Een korte geschiedenis van JavaScript
Kernbegrip – JavaScript core
Voorkennis
Ontwikkelhulpmiddelen voor JavaScript
JavaScript-debuggers
Uw eerste JavaScript
JavaScript-functies
De debugger gebruiken
JavaScript-code in extern bestand
Conclusie
Praktijkoefeningen
2
Statements, gegevenstypen en variabelen
De syntaxis van JavaScript
Statements
Werken met variabelen
Gereserveerde woorden
Commentaar
Gegevenstypen
Getallen converteren met parseInt() en parseFloat()
Tekenreeksen of strings
Werken met stringfuncties
Booleaanse waarden
Objecttypen
Conclusie
Praktijkoefeningen
3
Operatoren
Variabelen bewerken met operatoren
Bewerkingsvolgorde
Praktijkoefeningen
4
Program flow controleren
Inleiding – verschillende typen lussen
If-else
while()
Het statement for()
De statements break, continue en return
Het statement for-in
Conclusie
Praktijkoefeningen
5
Beginnen met functies, arrays en objecten
Complex gegevenstype 1 – Functies
Structuur van een functie
Parameters doorgeven
Waarden retourneren
Moderne syntaxis, de arrow function
Complex gegevenstype 2 – Arrays
Arraymethoden
Gevorderd – Meer arraymethoden
Complex gegevenstype 3 – Objecten
Waarden van objecten uitlezen
Conclusie
Praktijkoefeningen
6
JavaScript-events en event handlers
Wat zijn events?
Voorbeelden van events en event handlers
Klikken op knoppen afvangen
Inhoud van een tekstvak ophalen
Toetsenbordevents afvangen
Conclusie
Praktijkoefeningen
7
Werken met het DOM
Wat is het DOM?
Elementen in het DOM selecteren
Elementen in het DOM toevoegen en verwijderen
Overige DOM-functies
Conclusie
Praktijkoefeningen
8
Kennismaken met jQuery
Wat is jQuery?
Versies van jQuery
Varianten van jQuery
Praktijk – jQuery toevoegen en gebruiken
Enkele jQuery-basisvoorbeelden
Elementen selecteren met jQuery
De functie document.ready()
Enkele korte voorbeelden
Conclusie
Praktijkoefeningen
9
jQuery API: HTML- en CSS-functies
CSS-eigenschappen lezen en schrijven
Opties meegeven als object
.addClass() en .removeClass()
.toggleClass()
.hasClass()
Werken met HTML en attributen
Elementen invoegen en verwijderen uit het DOM
Formuliervelden verwerken met jQuery
Conclusie
Praktijkoefeningen
10
jQuery-animatiefuncties
Basisanimatiefuncties
.hide() en .show() – Eenvoudige animatie
Elementen infaden en uitfaden
Callbackfuncties na animatie
Eigen animaties maken met .animate()
Wat kunnen we animeren en hoe?
Easing gebruiken
Geavanceerde animatiefuncties
Globale eigenschappen voor animaties
Case: tabbladen maken
Case: een luxe tooltip
Conclusie
Praktijkoefeningen
11
Eventafhandeling in jQuery
Eenvoudige event binding en -afhandeling
Betere eventafhandeling met .on()
Event object
Browser events
Formulierevents
Toetsenbordevents
Muisevents
Conclusie
Praktijkoefeningen
12
jQuery en Ajax
Wat is Ajax?
Ajax – alleen in combinatie met een server
HTML-documenten laden met .load()
Uitbreidingen van .load()
JavaScript same origin policy
jQuery Ajax-functies
De functie .ajax()
Case – werken met openweathermap.org
Standaardinstellingen maken met .ajaxSetup()
Ajax-events
Conclusie
Praktijkoefeningen
13
Werken met jQuery UI
Wat is jQuery UI?
Wat zijn plug-ins?
Kenmerken van plug-ins
jQuery UI downloaden en gebruiken
Uw eerste widget – de datepicker gebruiken
De component slider en werken met events
Werken met tabs
Interacties maken met drag-and-drop
Werken met thema’s
Conclusie
Praktijkoefeningen
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Handboek JavaScript & jQuery, 4e editie hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over JavaScript, op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...