Het Complete Boek: Excel VBA voor professionals, 3e editie

Het Complete Boek: Excel VBA voor professionals, 3e editie

Uitvoering
Paperback, zwart-wit, 944 pagina's
Auteur
ISBN
9789463561372
Gepubliceerd
2020
€ 59,99
niet meer leverbaar

Handig om te weten: van dit boek is een webversie beschikbaar. Als u zich registreert, krijgt u gratis toegang, plus relevante extra’s.

Als u vaak dezelfde handelingen in Excel moet doen, laat ze dan uitvoeren door een macro. Die voert uw handelingen automatisch, supersnel en nauwkeurig uit. Uw werk wordt gemakkelijker en u profiteert meer van de kracht van Excel. Macro's worden geschreven in de taal VBA (Visual Basic for Applications). Daarin kunt u ook eigen rekenfuncties schrijven en dialoogvensters ontwerpen, waardoor u Excel nog krachtiger en veelzijdiger maakt.

Met dit boek leert u VBA programmeren in Excel. De principes worden stap voor stap uitgelegd, zodat u leert hoe het werkt. Met die kennis kunt u de voorbeelden van macro's en zelfgeschreven functies in dit boek aanpassen voor uw eigen werk.

Nadat in het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een macro opneemt, gaat het boek de diepte in. Behandeld wordt onder meer:

 • Macrocode bewerken met de Visual Basic Editor
 • Omgaan met objecten, eigenschappen, methoden en argumenten
 • Werken met variabelen, constanten en arrays
 • Beslissen met If...Then en Select Case
 • Herhalen met For...Next en Do...Loop
 • Zelfstartende macro's maken
 • Bericht- en invoervensters maken
 • Dialoogvensters maken met alle beschikbare bouwstenen
 • Programmeren met rekenfuncties van VBA en van Excel
 • Werken met functies voor tekst, datum en tijd
 • Eigen rekenfuncties schrijven
 • Functies maken voor datums vóór 1900
 • Grafieken maken
 • Samenwerken met Word
 • Foutmeldingen oplossen en syntaxisfouten verbeteren

Een woordenlijst Nederlands-Engels met alle besproken tabs, knoppen, menu-opdrachten en foutmeldingen maakt dit boek geschikt voor wie met Excel in het Engels werkt.

Dit boek is te gebruiken met Excel 2007 tot en met 2019 (en 365).

Op de website www.vbauitleg.nl vindt u 180 oefenbestanden; een aantal met de code van de besproken voorbeelden en een aantal met basisgegevens waarmee u zelf aan de slag kunt.

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het Complete Boek: Excel VBA voor professionals, 3e editie

1
Macro’s opnemen en uitvoeren
Kennismaken met een macro
De opties in het venster langslopen
Het venster van Excel inrichten
Inkomsten per week onder elkaar zetten
Een knop in het werkblad plaatsen
Een werkmap met macro opslaan
Macrobeveiliging instellen
De code verkennen
De macro bijstellen
Adreslijst sorteren op meer kolommen
Te sorteren rijen bijstellen
2
Werken met de Visual Basic Editor
De Visual Basic Editor openen
Het venster van de editor inrichten
De Visual Basic Editor verkennen
Opties instellen
Het venster Projectverkenner openen
Door het codevenster navigeren
Macro uitvoeren vanuit het codevenster
Werken met het venster Direct
Uw code beveiligen
Een werkblad diep verbergen
De Visual Basic Editor sluiten
3
Code schrijven
Uw eigen procedure schrijven
Het raamwerk maken
Regels laten inspringen
Regels afbreken
Snel invoeren met AutoLijstweergave
Syntaxisinfo inschakelen
Compileerfouten oplossen
Code van berichtvenster uitbreiden
Codes uit voorbeeldbestanden kopiëren
Code van internet halen
Ongedaan maken
Commentaar toevoegen
Speciale tekens in een code typen
Opletten bij punten en komma’s
Macro verwijderen
4
Werken met objecten van Excel
Objectgeoriënteerd programmeren
Met objecten werken
Werken met een verzameling
Eigenschappen toepassen
Methoden gebruiken
Een gebied selecteren
Het voordeel van een naambereik zien
Hele kolommen of rijen selecteren
Adreslijst sorteren en hele rij markeren
Een werkblad kopiëren
Een werkblad verwijderen
Wekelijkse uren onder elkaar zetten
Argumenten aan een methode meegeven
Argumenten bij een functie gebruiken
Het objectenoverzicht verkennen
Help gebruiken
5
Variabelen en constanten gebruiken
Werken met variabelen
Variabele gebruiken voor celverwijzing
Rekenen met een variabele
Werken met gegevenstypen
Variabelen declareren
Werken met een objectvariabele
Het bereik van de variabele instellen
De levensduur van de variabele verlengen
Werken met arrays
Constanten gebruiken
Foutmeldingen oplossen
6
Code verkorten en versnellen
Opgenomen macrocode inkorten
Sorteermacro inkorten
Macro Weekstaat verkorten
Een groep cellen leeg maken
Overbodige opdrachten weghalen
Overbodige eigenschappen weghalen
De uitvoering versnellen
Programmeren in modules
7
Beslissingen nemen
Werken met operatoren
Beslissingen nemen
If…Then gebruiken
If…Then…Else inzetten
Minder voorwaarden benoemen
Geval kiezen met Select Case
8
Handelingen herhalen
Herhalen met For…Next
Fouten afhandelen
Werkbladen met maanden maken
Jaaroverzicht over maanden verdelen
Wisselend aantal werkbladen doorlopen
Uit de lus stappen met Exit For
Alle werkbladen beveiligen
Tekst in opmerkingen zoeken en vervangen
Eindeloos herhalen met Do Loop
Herhaling inperken met Do While…Loop
Beperkt herhalen met Do…Loop Until
Een sprong maken met GoTo
Vastlopende lus doorbreken
9
Algemeen bruikbare macro’s maken
Een Persoonlijke Macrowerkmap maken
Pad in de titelbalk weergeven
Wisselen van plus naar min
Plakken als waarden
Amerikaanse notatie converteren naar Nederlandse
Alle opmerkingen opmaken
Alle hyperlinks verwijderen
Geblokkeerde cellen markeren
Knop in de werkbalk Snelle toegang plaatsen
Knoppen aan het lint toevoegen
Bestaande macro algemeen bruikbaar maken
10
Reageren op gebeurtenissen
Zelfstartende macro’s maken
Reageren op een klik
Reageren op een wijziging
Lijst met wisselende lengte automatisch weergeven
Draaitabel automatisch verversen
Eventmacro onderscheppen
Reageren op een dubbelklik
Reageren op activeren van het werkblad
Reageren bij het openen
Kalender bij vandaag laten beginnen
Reageren op de opdracht Afdrukken
Reageren op werkmap sluiten
Eigen werkblad zichtbaar maken via wachtwoord
11
Openen, opslaan en sluiten
Bestand openen tijdens procedure
Alle werkmappen in een map bewerken
Opslaan of sluiten
Opslaan met VBA-code
Sluiten met VBA
Opslaan met een venster
Werkmap opslaan als PDF
Factuur doornummeren en opslaan als PDF
12
Berichtvensters maken
Werken met het berichtvenster
Met uw keuze de macro sturen
Gewerkte tijd in een jaarlijst plaatsen
Facturen opstellen en bijhouden
Excel of Windows laten wachten
Iets meedelen via de statusbalk
13
Invoervensters maken
Werken met het invoervenster
Kwadraat berekenen
Gegevens invoeren met het invoervenster
Unieke getallen opvragen met invoervensters
Reiskosten declareren
Foute invoer afvangen
Beveiligen met een pincode
14
Dialoogvensters opbouwen
De stappen overzien
Het dialoogvenster opzetten
Een dialoogvenster met invoervakken maken
Code aan het dialoogvenster koppelen
Andere acties wel of niet toelaten
Een dialoogvenster met keuzelijsten maken
Code voor het dialoogvenster schrijven
Controleren of waarden zijn ingevuld
Dialoogvenster met invoervak en keuzelijst maken
Een dialoogvenster met keuzerondjes maken
Code voor het dialoogvenster maken
Gegevenslijst aanvullen met een dialoogvenster
15
Meer elementen in dialoogvensters plaatsen
De knop Annuleren plaatsen
Selecteren met selectievakjes
Kiezen met een keuzelijst zonder invoervak
Wisselen met de wisselknop
Schuiven met een schuifbalk
Kiezen met een kringveld
Meer bladen maken met Meerbladig
Naar een range verwijzen met RefEdit
Uw dialoogvenster perfectioneren
Met sneltoetsen door het venster gaan
Het dialoogvenster van kleuren voorzien
16
Werken met functies voor getallen
Werken met functies
Werken met rekenfuncties
Werken met financiële functies
Werken met functies voor meetkunde
Worteltrekken en machtsverheffen
Willekeurige getallen trekken
Getallen opmaken met een functie
Verder opmaken met Format
Excel-formules invoeren met VBA
Kiezen tussen VBA-functie en Excel-functie
Excel-functies gebruiken in VBA
17
Werken met andere functies
Functies voor tekenreeksen gebruiken
Omzetten met conversiefuncties
Werken met informatiefuncties
18
Eigen functies maken
Een functie schrijven
Cirkeloppervlak vinden met de functie CIRKELOPPERVLAK
Een functie programmeren
Blokken van een piramide tellen met PIRAMIDEDRIEHOEK
Blokken tellen met PIRAMIDEVIERKANT
Oppervlak van een bol berekenen met BOLOPPERVLAK
Inhoud van een bol berekenen met BOLINHOUD
Inhoud van een buis berekenen met CILINDERINHOUD
Oppervlak van ellips berekenen met ELLIPS
Eigen functie kiezen met keuzelijst
Eigen functie invoeren met Functie invoegen
Gebruikersnaam ophalen met GEBRUIKER
Functie automatisch herberekenen
Aantal rode cellen tellen met de functie RODECELLEN
Getallen in gekleurde cellen optellen met SOMZELFDEKLEUR
Cellen kleuren die een formule hebben
Cijfers van een getal optellen met SOMCIJFERS
Schuine zijde berekenen met de functie PYTHAGORAS
Bladnaam weergeven met TABNAAM
Achternaam achterhalen met de functie ACHTERNAAM
Gewicht indelen met de functie BMI
Belasting berekenen met de functie BELASTING2019
Zelfgemaakte functies bewaren
19
Programmeren met datums
De datum goed noteren
Functies voor datum
Datum opmaken met de functie Format
Uitkomst in een zin plaatsen
Van weeknummer en jaartal naar datum
De weekdagen van een maand tellen
Schrikkeljaren vinden met de functie SCHRIKKELJAAR
Functies voor de feestdagen schrijven
Paasdatum vinden met de functie PASEN
Pinksterdatum vinden met de functie PINKSTEREN
Carnaval vieren met de functie CARNAVAL
Ramadan berekenen met de functie RAMADAN
Rekenen met datums vóór 1900
Oude datums testen
Weekdag van vroeger vinden met WEEKDAGSPEC
De functie DATUMVERSCHIL uitbreiden
Periode van vroeger vinden met DATUMVERSCHILSPEC
Verder tellen met de functie DATUMPLUS
Terugtellen met de functie DATUMMIN
20
Programmeren met tijd
Vast tijdstip opgeven
Functies voor tijd gebruiken
Tijdstip opmaken met de functie Format
Dialoogvenster met tijdstippen maken
Een procedure op één tijdstip uitvoeren
Weergeven hoe snel de procedure was
Een digitale klok maken
Alle werkbladen tonen in een cyclus
Cel laten knipperen bij foute invoer
Na een uur automatisch sluiten
Webquery uitvoeren en lijst bijhouden
21
Grafieken maken met VBA
Macro voor grafiek opnemen
Positie van de grafiek bepalen
Het grafiekgebied opmaken
Een gegevensreeks opmaken
De horizontale as bijstellen
De verticale as aanpassen
Rasterlijnen toevoegen of verwijderen
Combinatiegrafiek maken
Groeiende lijst automatisch op lengte houden
22
Word aansturen vanuit Excel
Alle opmerkingen apart afdrukken
Opmerkingen kopiëren naar Word
Rapport in Word vullen met gegevens uit Excel
Early binding of Late binding kiezen
In Excel nagaan of Word is gestart
A
Vertaling Nederlands – Engels
De termen in het Engels terugvinden
De interface in het Nederlands weergeven
B
Foutmeldingen
Compileerfouten
Fouten tijdens de uitvoering
Leren van fouten
C
Sneltoetsen in de Visual Basic Editor
D
Codes voor opmaak
Opmaak van getallen instellen
Opmaak van datums bepalen
Opmaak van tijd opgeven
Opmaak van datum en tijd instellen
E
VBA-functies
Rekenfuncties
Functies voor tekenreeksen
Functies voor datum en tijd
Conversiefuncties
Informatiefuncties
F
VBA in plaats van Excel-functie
G
Snel werken zonder macro’s
Woorden automatisch aanvullen
Bij het openen naar een vaste cel gaan
Gegevens splitsen met Snel aanvullen
Webquery op gezette tijden verversen
Klassement opstellen en bijwerken
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het Complete Boek: Excel VBA voor professionals, 3e editie hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over Excel, op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...