Web Development Library - Vue.js

Web Development Library - Vue.js

Uitvoering
Paperback, zwart-wit , 282 pagina's
ISBN
9789463561136
Gepubliceerd
2019
€ 34,99

Handig om te weten: van dit boek is een webversie beschikbaar. Als u zich registreert, krijgt u gratis toegang, plus relevante extra’s.

Vue.js is een relatief nieuw front-end JavaScript-framework dat even krachtig is als de grote tegenhangers Angular en React. Vue.js kent echter een eenvoudiger syntaxis, heeft minder overhead en is sneller te leren.

Vue.js wordt ingezet door bedrijven als Nintendo, Alibaba, L’Oréal, MijnOverheid.nl en talloze andere (e-commerce)bedrijven. Een website in Vue bestaat niet meer uit losse, gekoppelde HTML-pagina’s, maar uit meerdere relatief kleine, gespecialiseerde webcomponenten. Deze webcomponenten werken met elkaar samen en vormen zo een complete applicatie. U maakt kennis met de verwerking van data, props en events, routing en andere belangrijke Vue-concepten.

Dit boek is geschikt voor Vue versie 2.6 en hoger, inclusief Vue 3. Daarnaast leert u werken met bijkomende tools en programmeertalen zoals de Vue CLI, Vue-router, Vuex en meer.

Downloadbare bestanden
Wis filter
  • Peter Kassenaar

    Peter Kassenaar

    Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik programmeertalen en internettechnieken. Hij is gespecialiseerd in frontend-tools -frameworks en -toepassingen. Op dit moment werkt Peter als Senior Frontend Developer en consultant in...
    Kassenaar K

Web Development Library - Vue.js

1
Kennismaken met Vue.js
Wat is Vue.js?
Populariteit van Vue.js
Wie gebruiken Vue.js?
Het Vue.js-ecosysteem
Architectuur van Vue-applicaties
De Vue-instantie
Vue-apps met routing
Boomstructuur van componenten
Benodigde voorkennis
Waarom een boek?
De ontwikkelomgeving inrichten
Oefenbestanden downloaden
Conclusie
Praktijkoefeningen
2
Hello World in Vue.js
Mogelijkheden voor Vue-projecten
Vue CLI installeren
Nieuw project starten en draaien
Zijstap – de grafische interface voor Vue CLI
Het project openen en aanpassen
Theorie – de bestandsstructuur verkennen
De rol van package.json
Overige belangrijke bestanden
Verschillende bestandstypen?
Nieuwe componenten toevoegen
Samenvatting
Praktijkoefeningen
3
Componenten en databinding
Single file components en globale componenten
Zijstap – Bootstrap toevoegen
Dit gaan we maken: VacationPicker
Stap 1 – Het gegevensbestand maken
Stap 2 – Nieuwe component maken
Stap 3 – gegevens in de applicatie importeren
Stap 4 – Gegevens binden; de directive v-for
Stap 5 – App.vue aanpassen
Meer voorbeelden van databinding
Databinding met v-bind
Gebeurtenisbinding met v-on
Functies aanroepen met v-on
Samenvatting
Praktijkoefeningen
4
Meer over componenten
Berekende eigenschappen (computed properties)
V-if gebruiken
Binden aan afbeeldingen
Mixins gebruiken
Lifecycle hooks
Werken met v-model
Filters schrijven en gebruiken
Parameters voor filters
Samenvatting
Praktijkoefeningen
5
Communicatie tussen componenten
Werken met meerdere componenten
De component CountryDetail maken
Props typeren en valideren
Werken met custom events
Inhoud hergebruiken met slots
Animaties met het element <transition>
Samenvatting
Praktijkoefeningen
6
Werken met de router
Kennismaken met routing
Routing toevoegen aan een bestaande app
HTML5-modus inschakelen
Koppelen naar pagina’s
Actieve links markeren
Navigeren via code
Dynamische routes met routeparameters
Het juiste land ophalen
Het verschil tussen $router en $route
Lazy loading
Meer over routing
Samenvatting
Praktijkoefeningen
7
State management: vuex
Wat is state management?
Concepten bij stores
Kennismaken – een tellerapplicatie
State in een andere component gebruiken
State management met complexe objecten
Communiceren met externe API’s
Axios gebruiken
Axios toevoegen aan de store
De applicatie testen
Getters gebruiken
Werken met store modules
Meer over state management
Samenvatting
Praktijkoefeningen
8
Vue-applicaties uitrollen naar de server
Productiebuild met Vue CLI
Een pad aangeven in de productiebuild
Distribueren naar een productieserver
Publiceren naar Netlify
Tot slot
Samenvatting
Praktijkoefeningen
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Web Development Library - Vue.js hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over Vue.js, op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...