Handboek (X)HTML, CSS en JavaScript

Handboek (X)HTML, CSS en JavaScript

Uitvoering
Boek , 480 pagina's
ISBN
9789059404144
Gepubliceerd
2009
Serie
€ 29,99

(X)HTML, CSS en JavaScript vormen de drijvende kracht achter de hedendaagse website. Niet alleen kennis van deze onderdelen, maar ook van de onderlinge interactie is van cruciaal belang om een gelikte, gebruiksvriendelijke en moderne website te ontwikkelen. In het Handboek (X)HTML, CSS & JavaScript laat internetexpert Peter Kassenaar u zien hoe u gebruikmaakt van genoemde technieken, maar vooral ook hoe u ze optimaal laat samenwerken. Het resultaat is een website die zich aan de huidige webstandaarden conformeert en in alle gangbare browsers optimaal presteert. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • Beginnen met HTML
 • Kennismaken met CSS
 • JavaScript in een notendop
 • Koppelingen maken
 • Werken met HTML-lijsten
 • Verschillende mediatypen op de site gebruiken
 • Werken met HTML-tabellen
 • Pagina’s opmaken met CSS-lagen
 • Werken met formulieren
 • Technieken met JavaScript
 • De site publiceren op het web

Website: www.kassenaar.com

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik programmeertalen en internettechnieken. Hij is gespecialiseerd in frontend-tools -frameworks en -toepassingen. Op dit moment werkt Peter als Senior Frontend Developer en consultant in...
  Kassenaar K

Handboek (X)HTML, CSS en JavaScript

1
Inleiding
De plaats van HTML, CSS en JavaScript in het internetlandschap
Voor wie is dit boek bedoeld?
Indeling van dit boek
Afspraken en begrippen in dit boek
Browsers, editors en andere programmatuur
HTML-editors voor Windows en Macintosh
De site voorbereiden - informatie structureren
Vragen en oefeningen
2
Beginnen met HTML
Wat is HTML (en wat is het niet)?
Nieuw in HTML 5
Kenmerken van HTML-documenten
Theorie - Meer over tags
Het documenttype aangeven
Aan het werk!
De pagina verder vullen
Teksten en alinea’s toevoegen
Tekst verder indelen
Tags combineren: nesting
Speciale tekens in webpagina’s
Afbeeldingen invoegen
Vragen en oefeningen
3
Kennismaken met CSS
Wat is CSS?
Voordelen van CSS
Enkele basiskenmerken van CSS
CSS-regels in detail
De plaats van het stijlenbestand
Meer CSS - verschillende typen selectors
De selector class
De selector id
Descendant selectors
Vragen en oefeningen
4
JavaScript in een notendop
Een korte geschiedenis van JavaScript
Belangrijke begrippen in JavaScript
JavaScript in HTML
JavaScript-functies
JavaScript-code in extern bestand
Enkele voorbeelden in JavaScript
Een functie schrijven
Conclusie
Vragen en oefeningen
5
Koppelingen maken
Verbindingen leggen met <a>
Absolute en relatieve koppelingen
Interne koppelingen
Twee webpagina’s koppelen
Webpagina’s elders ter wereld koppelen
Gebruikersvriendelijke koppelingen schrijven
Koppelingen naar een e-mailadres
Bestanden downloaden via uw website
Koppelingen naar dynamische webpagina’s begrijpen
Koppelingen opmaken met CSS
Conclusie
Vragen en oefeningen
6
Werken met HTML-lijsten
Een inleiding in HTML-lijsten
In detail: een genummerde lijst maken
Ongenummerde lijsten
Enkele oefeningen met lijsten
Definitielijsten
Lijsten opmaken met CSS
Het CSS-menu verder opmaken
Lijsten als horizontaal navigatiemenu
Vragen en oefeningen
7
Verschillende mediatypen op de site gebruiken
Inleiding bij mediatypen
Inleiding bij het gebruik van afbeeldingen
Meer over grafische bestandstypen
GIF
JPEG
PNG
Overige bestandstypen
Hoe kom ik aan afbeeldingen? Enkele tips
Afbeeldingen invoegen met <img />
Attributen voor <img />
Enkele voorbeelden met afbeeldingen
Afbeeldingen opmaken met CSS
Een afbeelding als achtergrond gebruiken
Andere mediatypen invoegen
De rol van de tag <object> en plug-ins
Vragen en oefeningen
8
Werken met HTML-tabellen
Wat is een tabel?
Kenmerken van tabellen
De structuur van een HTML-tabel
Zelf een eerste tabel maken
Veelgemaakte fouten bij tabellen
Tabellen verfraaien
Cellen die meer rijen of kolommen beslaan
Tekst in cellen meer ruimte geven
De grootte van de tabel aanpassen
Paginaopmaak met tabellen
Tips voor verder gebruik van tabellen
Vragen en oefeningen
9
Pagina’s opmaken met CSS-lagen
Inleiding - CSS-lagen als vervanging van tabellen
Padding, border en margin nauwkeurig instellen
Verschillende manieren van positioneren
De eigenschap float
De eigenschap position
Lay-outvoorbeelden met twee kolommen
Lay-outvoorbeelden met drie kolommen
Lay-out met koptekst - kolommen - voettekst
Vragen en oefeningen
10
Werken met formulieren
Wat is een formulier?
De structuur van een formulier in HTML
De verschillende invoervelden van een formulier
Selectievakjes
Keuzerondjes of radiobuttons
De informatie verzenden met knoppen
Het formulier door een script laten verwerken
Meer typen invoervelden voor formulieren
Formulieren opmaken
Formulieren vormgeven met tabellen
Formulieren vormgeven met CSS
Invoervelden markeren
Workshop - Een registratieformulier vormgeven
Workshop - Een formulier valideren met JavaScript
Vragen en oefeningen
11
Technieken met JavaScript
Gegevenstypen in JavaScript
Variabelen bewerken met operatoren
Lussen en controlestructuren
Wat is het DOM (Document Object Model)?
Geschiedenis van het DOM
Voorbeeld - DOM-manipulatie met JavaScript
Voorbeeld - CSS-klassen verwisselen met JavaScript
Voorbeeld - een pop-uplaag tonen met het DOM
JavaScript-bibliotheken
Voorbeeld - jQuery downloaden en gebruiken
jQuery special effects
Een jQuery-stylesheet switcher
Conclusie
Vragen en oefeningen
12
De site publiceren op het web
Wat zijn FTP-programma’s?
Organisatie vóór publicatie
Site publiceren bij ISP
FileZilla downloaden en instellen
De site met FileZilla publiceren
De website onderhouden
De website valideren
A
Alfabetisch overzicht van HTML-tags
HTML tags
Voorgestelde tags in HTML 5
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Handboek (X)HTML, CSS en JavaScript hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over html op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...