Benjamin Peters

Benjamin Peters (20) zoekt en onderzoekt op het web alle plekken waar ongefilterd ideeën, content en expertise gedeeld kunnen worden. Plekken waar mensen en ideeën waardevoller zijn dan algoritmen en verdienmodellen. Naast zijn studie Social Work verdient Benjamin dus de kost met online activiteiten. Alles zo flexibel als het maar zijn kan, want elke dag moet er wat nieuws ontdekt kunnen worden. En die ontdekkingen deelt Benjamin graag online en als het zo uitkomt ook op papier.