Rapportbestrijding!
Rapportbestrijding!
De papieren plaag
  • Auteur(s): Michiel Boswinkel
  • ISBN: 978-90-8965-035-1 (9789089650351)
  • Uitvoering: Boek, 128 pagina's
  • Prijs: € 21,95
  • Deze titel is niet langer leverbaar
Beschrijving

Organisaties worden overspoeld door rapporten die overbodig, veel te omvangrijk of ontoegankelijk zijn. Dergelijke rapporten kosten tijd en geld, en ze leveren zelden tevreden klanten op. Een rapport is pas goed als het het beoogde effect bij de lezer bereikt. Dat vraagt om een grote paradigmawisseling van professionals en hun organisaties. Veel schrijvers richten hun rapporten namelijk in naar hun eigen vak, hun eigen expertise, hun eigen onderzoek.

Rapportbestrijding! maakt een eind aan deze old school-teksten. Teksten die veertig jaar geleden nog voldeden, maar die al lang niet meer aansluiten bij de lezer van nu. In dit boek vindt u een checklist voor goede rapporten. Aan de hand daarvan kunt u van uw eigen rapporten vaststellen in welke mate ze voldoen aan de eisen die uw lezers stellen, en waar u nog winst kunt boeken. Vervolgens worden de drie stappen besproken die van belang zijn om tot een goede tekst te komen:

  • Zorg voor een heldere opdracht.
  • Schrijf het rapport op een efficiënte manier.
  • Gebruik tussentijdse overlegmomenten om bij te sturen.

Het boek besluit met een aantal casussen van organisaties, afdelingen en schrijvers die erin zijn geslaagd hun teksten terug te brengen tot de essentie, en twee concrete voorbeelden van goede en slechte rapporten. Alle tips en adviezen zijn overigens onverkort ook van toepassing op de memo’s, notities, brieven en zelfs e-mails die u schrijft. Het zal duidelijk zijn: we gaan de wereld bevrijden van de papieren plaag!

Aanvullende Informatie
  • Er is geen aanvullende informatie beschikbaar
 
 
 
 
Volg ons online: